ÄR DINA EKONOMISKA RÅDGIVARE MED I DIN BÅT?

?

Hos Extrico sitter alla aktieägare i samma båt

?

Alla aktieägare äger sina aktier på lika villkor

?

Vi som driver bolaget har själva en ägarandel om minst 20%

?

Ni kan tydligt se vilka personer som förvaltar ert kapital

?

Ni kan tydligt se hur kapitalet är allokerat via kvartalsrapporter

?

Ni får en aktiv förvaltning till
en mycket låg kostnad